Организиране на Рождени дни

Подготвителни групи


В съвременната образователна система в България изискванията и очакванията към бъдещите първолаци са много завишени - четене, смятане, логически задачи и бърза логическа мисъл. Програмите на МОН за подготвителните групи са само основата, върху която надграждаме знания, умения и компетентности, така че нашите деца да влязат в първи клас със самочувствието на знаещи и можещи първокласници.
Разполагаме с изключително богата дидактична и библиотечна база. Възпитаниците ни продължават началното си обучение в едни от най-елитните училища в София.
"Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър."
из "Меморандум на едно дете"