Организиране на Рождени дни

ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН В ЕКО ДАРА

в процес на разработка

"Не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля ви, изтърпявайте ме!"
из "Меморандум на едно дете"