Организиране на Рождени дни

ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН В ЕКО ДАРА

в процес на разработка

"Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър."
из "Меморандум на едно дете"