Организиране на Рождени дни

ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН В ЕКО ДАРА

в процес на разработка

"Не ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит."
из "Меморандум на едно дете"