Организиране на Рождени дни

ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН В ЕКО ДАРА

в процес на разработка

"Не вършете неща вместо мен, които мога да свърша сам. Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам."
из "Меморандум на едно дете"