Организиране на Рождени дни
В детската градина използваме висококачествени игрови и дидактични материали, изработени от екологични материали.
Те са разработени от водещи немски експерти в областта на педагогиката, психологията, логопедията, спорта и музиката. Разполагаме с богата игротека с развиващи и образователни игри, които насърчават езиково-говорното и когнитивното развитие, логическото мислене, фината и общата моторика, сетивните възприятия, социалните взаимоотношения, творческото мислене, чуждоезиковото обучение и други.
Обучение чрез игра
"Не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля ви, изтърпявайте ме!"
из "Меморандум на едно дете"