Организиране на Рождени дни
В детската градина използваме висококачествени игрови и дидактични материали, изработени от екологични материали.
Те са разработени от водещи немски експерти в областта на педагогиката, психологията, логопедията, спорта и музиката. Разполагаме с богата игротека с развиващи и образователни игри, които насърчават езиково-говорното и когнитивното развитие, логическото мислене, фината и общата моторика, сетивните възприятия, социалните взаимоотношения, творческото мислене, чуждоезиковото обучение и други.
Обучение чрез игра
"Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър."
из "Меморандум на едно дете"