Организиране на Рождени дни


Обучението на децата в частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара” по образователни направления за съответната възрастова група, включва:

 • Български език
 • Mатематика
 • Ориентиране в природата и социалния свят
 • Конструктивно-техническа и битова дейност
 • Игрова култура
 • Изобразително изкуство
 • Музика
Това, което ни прави различни и предпочитани е:
 • Арт ателиета – керамика и работа с нетрадиционни и природни материали
 • Английски език – 10 ч./седмично
 • Обучение чрез игра
 • Кулинарно здравословно ателие
 • Музикална анимация
 • Йога за деца
 • Народни танци
 • Театър
 • Спорт – физическо възпитание, футбол, плуване


Програмата ни е насочена към развиване у децата на двигателни и речеви умения, цветови възприятия, социални навици на общуване. Програмата има седмична тематика (според сезона и типичното за него, според празниците и т.н.). Като цялостна постановка са включени интересни за Децата теми, с привлекателен и занимателен характер, които ги обучават както на основни знания и умения, така и в нравствени ценности.

Сутрешното четене е “ритуалът” за нашите Деца, с който те започват заедно деня и им помага да учат едно от друго. Четат се книжки, които се редуват с песнички и това подпомага обогатяването на речника. Чрез разговорите за Времето Децата научават дните от седмицата, месеците, сезоните, природните явления и празниците. Пред въображението на Децата застава предизвикателството да си съчиняват собствена история, която се разгръща с всеки изминал ден и разкрива пред тях отношението “вчера, днес и утре”.

Разработили сме разнообразни дидактични игри и материали, заинтригуващи детското внимание. Децата работят изключително с природни и нетрадиционни материали. Имаме арт ателиета, чиято цел е да дават поле за изява на детските качества, таланти и възможности за себеизразяване. Чрез тях развиваме общуването по между си в образи и думи.

Родителите ежеседмично получават информация за развитието на своите деца, както и за дейността им в детската градина.

Всяко дете от частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара” има индивидуална папка, в която се събират интересни, направени от него материали. В края на годината, заедно със снимки, запечатващи ежедневието им в детската градина се подаряват на родителите.
"Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър."
из "Меморандум на едно дете"