Организиране на Рождени дни
Съвременната майка и жена има високи изисквания за отглеждането и възпитанието на децата си. Но често кариерата й изисква да се върне на работното място, когато детето едва е проходило. Възниква въпроса: къде най-добре ще се грижат за моето съкровище? Създадохме частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара”, за да помогнем при решаването на този проблем. Тук обгрижването на децата включва задоволяване на техните специфични нужди от ласка, нежност, хигиена, здравословна храна, внимание и възпитание. Оставяйки детето си при нас можете да бъдете спокойни, че то ще получи необходимите грижи и внимание.
Приемат се деца, навършили 1 година и 3 месеца, които могат самостоятелно и стабилно да ходят.

Основна цел на частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара” е да подпомогнем изграждането на пълноценни личности - спокойни и уверени, готови да поемат предизвикателствата на света, осигурявайки подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие. Родителите ежедневно получават информация за физическото и емоционално състояние на своето дете, както и за дейността му в детската градина.
"Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър."
из "Меморандум на едно дете"