Организиране на Рождени дни
В частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара” обичаме изкуството. В програмата ни са заложени занимания по изобразително изкуство, керамика, работа с природни и нетрадиционни материали, както и музикална анимация и театър.
Разгледайте творенията на децата ни

Керамиката е пластично изкуство, което развива въображението, учи ни на търпение и сръчност, помага ни да изразяваме своите мисли и чувства по един нетрадиционен начин, кара ни да се чувстваме създатели на нещо ново и изцяло наше. Децата, които се учат да работят с глина се научават да се стремят към съвършеното, към изящното и красивото. Когато работим с глина ние сме искрени. Глината има свойството да носи отпечатъка на нашето настроение, и вече готовата пластика, съдче или пано, остават скъп спомен за нас, за родителите и за нашето детство.

В заниманията по изобразително изкуство се изучават различните техники и тяхното използване дава възможност на Децата да претворяват света през призмата на собственото си уникално усещане за действителност. Детската изобразителна дейност има своя специфика, която неотменно е свързана с основните видове изобразително изкуство – живопис, графика, скулптура и приложно изкуство.

Музикалната анимация е иновативна форма на заучаване на детски песни, използват се музикални инструменти /перкусии/, които са пентатонично настроени. Това от своя страна помага за укрепване и усъвършенстване на едрата и финна моторика.
Занимания - Музикална анимация
Работата с природни и нетрадиционни материали успява да запознае децата с чудесата на природата. Те имат възможност да усетят и докоснат всяка част от природата /лист, дърво, пръст, кестен и т.н./, както и да използват всички възможни изразни средства на пластичните и изящни изкуства, като изработват най-различни и интересни неща. По този начин се развива сръчността на детските ръце и се опознават различни структури и материи в една интересна, игрово артистична ситуация. Усъвършенства се креативността и себепознанието на децата, предизвиква се тяхното въображение, а това е важна част от тяхното порастване.
"Не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля ви, изтърпявайте ме!"
из "Меморандум на едно дете"