Организиране на Рождени дни
В частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара” обичаме изкуството. В програмата ни са заложени занимания по изобразително изкуство, керамика, работа с природни и нетрадиционни материали, както и музикална анимация и театър.
Разгледайте творенията на децата ни

Керамиката е пластично изкуство, което развива въображението, учи ни на търпение и сръчност, помага ни да изразяваме своите мисли и чувства по един нетрадиционен начин, кара ни да се чувстваме създатели на нещо ново и изцяло наше. Децата, които се учат да работят с глина се научават да се стремят към съвършеното, към изящното и красивото. Когато работим с глина ние сме искрени. Глината има свойството да носи отпечатъка на нашето настроение, и вече готовата пластика, съдче или пано, остават скъп спомен за нас, за родителите и за нашето детство.

В заниманията по изобразително изкуство се изучават различните техники и тяхното използване дава възможност на Децата да претворяват света през призмата на собственото си уникално усещане за действителност. Детската изобразителна дейност има своя специфика, която неотменно е свързана с основните видове изобразително изкуство – живопис, графика, скулптура и приложно изкуство.

Музикалната анимация е иновативна форма на заучаване на детски песни, използват се музикални инструменти /перкусии/, които са пентатонично настроени. Това от своя страна помага за укрепване и усъвършенстване на едрата и финна моторика.
Занимания - Музикална анимация
Работата с природни и нетрадиционни материали успява да запознае децата с чудесата на природата. Те имат възможност да усетят и докоснат всяка част от природата /лист, дърво, пръст, кестен и т.н./, както и да използват всички възможни изразни средства на пластичните и изящни изкуства, като изработват най-различни и интересни неща. По този начин се развива сръчността на детските ръце и се опознават различни структури и материи в една интересна, игрово артистична ситуация. Усъвършенства се креативността и себепознанието на децата, предизвиква се тяхното въображение, а това е важна част от тяхното порастване.
"Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър."
из "Меморандум на едно дете"